Kitap Adı Yazar
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Yazarı : Seyyid Ali Hüseyni BOTİ
NAMAZIN HİKMETİ Yazarı: Ustad Muhsin KIRAATÎ
SON YÜZYILDAKİ İSLAMÎ HAREKETLER AYETULLAH MURTAZA MUTAHHARİ
CEHALETLE MÜCADELE Nasır Mekarim Şirazî-Kum
İSLAM’DA TASAVVUF VE İRFAN MEFHUMU KADRİ ÇELİK
İSLAM VE İRFAN KADRİ ÇELİK
İNSAN VE KADER MURTAZA MUTAHHARÎ