ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ | อะห์ลุลบัยต์ อคาเดมี


ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ
 

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ

ประตูสมบัติได้เปิดต้อนรับผู้ตักตวงทั้งหลายแล้วในเดือนรอญับ เดือนสำคัญแห่งจิตวิญญาณ จงแสวงหาและเก็บตุนสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติของท่านเถิด

1. การถือศีลอด : มีคำแนะนำเน้นหนักให้ถือศีลอดในเดือนรอญับให้ได้อย่างน้อยที่สุดสักหนึ่งวัน

2. การขออภัยโทษ : เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษ ดังนั้นจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ มีคำแนะนำให้กล่าวว่า "อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ วะอัซอะลุฮุต เตาบะฮฺ"

3. การให้ทานและบริจาค : การให้ทานและบริจาคในเดือนรอญับมีผลรางวัลอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ไม่สามารถถือศีลอดได้อาจทำทานแก่คนยากจนทุกวันแทนก็ได้

4. การกล่าวคำปฏิญาณตน : ขัดเกลาจิตใจที่อาจประสบกับความแข็งกระด้างของเราด้วยการกล่าว "ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) วันละ 1,000 ครั้ง

5. การอ่านบทอัล-อิคลาส (กุลฮุวัลลอ...) 1,000 ครั้ง : เพื่อจะได้รับรางวัลและพรอันประเสริฐแก่ตัวผู้อ่านเอง, ลูกๆ, ครอบครัว และเพื่อนบ้านของเขา หรืออย่างน้อยให้อ่านบทนี้ 100 ครั้ง ทุกวันศุกร์ของเดือนรอญับ

มวลการสรรเสริญเป็นของ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) และขอขอบคุณพระองค์ที่ให้เราได้มีโอกาสในการชำระตัวเองจากความบาปและความ พลั้งเผลอของเราอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ขอขอบคุณเว็บไซต์ อะฮ์ลุลบัยต์ อคาเดมี (ประเทศไทย)