ชื่อหนังสือ ผู้เขียน
 อบูตุรอบ แปล: เชค อบูนัสรีน
 ศาสนบัญญัติที่ควรรู้ เว็บไซต์ อัชชีอะฮ์
 อัลบะดาอ์:เผยหรือพลิกลิขิตของ เชค อบูอาดิล ฮาดีย์
 ชีอะฮฺมีคำตอบ ซัยยิดริฎอ ฮุซัยนี นะซับ
 อรรถาธิบายนมาซ เชค มุฮ์ซิน กิรออะตี
 114บทเรียนจากนมาซ เชค มุฮ์ซิน กิรออะตี
 ซิยาเราะฮ์กุโบรนบี แปล: เชค อบูนัสรีน
 การสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้า แปล: เชค อบูนัสรีน
 จริยธรรมในอิสลาม เว็บไซต์ อัชชีอะฮ์
 หลักศรัทธาเกี่ยวกับอิมามะฮ์ สัยยิดมุจญ์ตะบา ลารีย์
 นี่คือวิถีสัจธรรม มุกอติล อิบนุ อะฏียะฮ์
 อรรถาธิบายฟาติหะฮฺ เว็บไซต์ อัชชีอะฮ์
 เจาะลึกหะดีษษะเกาะลัยน์ อายะตุลลอฮ์ มุฮ์ซิน ค็อรรอซี
 อิมามในกุรอานและซุนนะฮฺ อัลลามะฮฺ มุรฺตะฎอ อัสการีย์
 คู่มือฮัจย์ มุฮัมมัด ฮุเซน ฟัลลอฮ์ ซอเดะฮ์
 อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์ ซัยยิดมุรตะฏอ อัสกะรี
 ขออยู่กับผู้สัจจริง ดร.มุฮัมมัด ตีญานี