Jina la Kitabu Mwandishi
 USUULID DIIN HASSAN AALI YAASIN
 MUONGOZO KWA WASOMAJI Jumaa Mayunga
 MASOMO YA KI-ISLAMU 1 Muhammad Ali
 MASOMO YA KI-ISLAMU 3 Muhammad Ali
 MASOMO YA KI-ISLAMU 2 Muhammad Ali
 MASOMO YA KI-ISLAMU 4 Muhammad Ali
 AKIDA Sayyid Ali Khamenei
 BARUA YA WAZI KWA MAWAHABI ABDILAHI NASSIR
 HAJA YA DINI Sayyid Akhtar Rizvi
 KUA NA UHURU NA KUTOKUA NAO Sayyid Mujtaba Musawi Lari
 MUNGU WA BIBLIA Seyyid Husaini Shirazi
 MOTO NA PEPO Amiraly M. H. Datoo
 Amiraly M H Datoo WAPOKEZI WA KISHIA NDANI YA VITABU VYA KISUNNI
 JOHARI ZA HEKIMA KWA VIJANA Muhammad Ar-Rayshahriy
 IMAM JAWAD (A.S)
 HADITH AMIRALY M. H. DATOO
 SAFARI YA BIBI MAASUMA GHULAM RIDHAA HAIDARY ABHARY
 HADITHI THAQALAINI Sayyid Muhsin Al-Kharraaziy
 JOHARI ZA HEKIMA KWA VIJANA Muhammad Reyshahri
 MAOBOLEZO YA KIFO CHA IMAM HUSEIN (A.S) Sayyid Abdul Husain Sharafuddin
 Hukumu Za Kusisimua Amiraly M H Datoo
 ABU DHARR Islamic Seminary Publications
 MAISHA YA IMAM ASKARI (A.S) Sayyid Ali Naqi Saheb
 MASHAIRI Ahlul Bayt [a.s.] Assembly of Tanzania
 UTENZI WA IMAM HUSEN Hemed Bin Abdallah Bin Said
 MAWAHABI NA MAUWAJI YA IMAM HUSEN (A.S) Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
 MAISHA YA IMAM HADI (A.S) Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb
 AL-SAHIFATU AL-KAAMILATU AL-SAJJAADIYYATU Ali ibn al - Husayn Imam Zaynul al - Abidin (a.s.)
 MEZA YA UCHUNGUZI Omar Juma Mayunga
 HADITH ZA MTUME s.a.w.w.NA MA-IMAMU a.s. AMIRALY M.H.DATOO
 UWAHHABI Asili na kuenea kwake AMIRALY M. H. DATOO
 HADITH ZA MTUME s.a.w.w.NA MA-IMAMU a.s.V0L 2 AMIRALY M.H.DATOO
 UTUMWA KATIKA MTIZAMO WA KIISLAMU NA KIMAGHARIBI Allamah Sayyid Sa'eed Akhtar Rizvi.
 WAULIZE WANAOFAHAMU Muhammad Tijani As-samawi At-Tunisi
 SHADA LA MAUA KUTOKA BUSTANI YA AHADITH AMIRALY M.H.DATOO
 YAZID HAKUWA AMIRUL MUMININ AbdiLLahi Nassir
 UTETEZI WA SHERIA ZA KIISLAMU Sayyid Akhtar Rizvi
 ATAKAPOKUJA Sayyid Mahdi Shuja'i
 WAJIBU WA VIJANA Shaykh Hasan Saffar
 HIKAYA ZA B A H L U L MWENYE BUSARA AMIRALY M. H. DATOO
 MANTIKI ASIYEJULIKANA
 ROHO YA MATUMAINI Allama Sayyid 'Ali Naqi Saheb
 UCHUNGUZI JUU YA UWAHABI Sheikh Ja'far Subhani
 PAMOJA NA MITUME KATIKA NJIA YA MASHAKA Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi
 HADITHI ZA MTUME (S.A.W.W) Ductoor A Kadiri
 ADHANA YA USIKU WA MANANE Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
 UKUSANYAJI NA UANDISHI WA HADITH RASUL JA'AFARIYAN
 ASHURA BILAL MUSLIM MISSION OF KENYA
 HADITHI ZA MTUME (S.A.W.W)PAMOJA NA MAIMAMU (A.S) ASIYEJULIKANA
 Hadith Ya Mufazzal Mohammed Kanju
 BIBLIA NENO LA MUNGU Seyyid Muhammad Mahdi Husaini Shirazi
 ASIYEMTAMBUA IMAMU WA ZAMA ZAKE Marehemu Mulla Muhammad Jaafar Sherif Dewj
 ABU HURAIRAH ASIYEJULIKANA
 MAISHA YA BIBI KHADIJA Syed A .A .Razwy
 TAFSIRI YA QURANI AL-MIIZAAN Muhammad Hussein Tabaatabaai
 UTAMBUE UKADIANI DR.SAYED RASHID
 DINI YA KWELI YA MWENYEZI MUNGU D.K.T ABUU AMIYNA
 ANAYENGOJEWA Maulana Sayyid 'Ali Naqi Saheb
 MAKADIANI Dk Syed Rashid Ali
 METHALI ZA KISWAHILI SALIM SAID AL-RAJIHIY
 VAZI LA MWANAMKE Sheikh Muhammad Ibrahim El-Qazwini.
 MWENGE WA UKWELI Maulana Sayyid 'Ali Naqi Saheb
 DUA ILIYOKUBALIWA S. Muhammad Ridha Shushtary
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA KWANZA Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 MALEZI YA WATOTO KATIKA UISLAMU Jopo la maulamaa (Misri)
 ASSALATU KHAIRUN MINAN NAUM Sayyid Abdur-Rahim al-Musawi
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA PILI Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA TATU Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA NNE Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA TANO Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 ULIMWENGU WA KIISLAMU, FURSA NA CHANGAMOTO Radio ya Kiswahili Tehran
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA SITA Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 MISINGI YA DINI NA MENGINEYO AYATULLAHI: SAYYID SWAADIQ AL-HUSAINIY SHIRAZIY
 MWENYEZI MUNGU NA SIFA ZAKE KIMEANDIKWA NA SAYYID MUJTABAA MUUSAWIY LARI
 SUURATUL-FAATIHA Bashir Haiderali Alidina
 TAFSIRI YA SUURAT YUUNUS Radio ya Kiswahili Tehran Iran
 TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA SABA Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 MAHOJIANO BAINA YA MLAHIDI NA IMAMU JA'FAR SADIQ (A.S.) Sheikh Tabarsiy
 MTAZAMO WA UISLAMU JUU YA ELIMU NDUGU ZETU WA KISUNNI
 MUANDAMO WA MWEZI Juma Muhammad Rashid Al-Mazrui, Al-Zenjibari.
 HADITHI YA SHUKA Kimefasiriwa na Salim Ng'ang'a
 NGUZO YA UCHAMUNGU Sayyid Ali Naqi Saheb
 MAFUNZO 150 KWA MAISHA BORA Kimeandikwa na: 'Ayatullah al-'Udhma Nasir Makarim Shirazi.
 QURANI MUUJIZA WA MILELE MUISLAMU ALIYEJITOLEA
 HAKI ZA WANAWAKE KATIKA UISLAMU Allamah Shahid Murtaza Mutahhari
 DALILI ZA KIAMA HARUN YAHYA
 UKWELI WA USHIA Sayyid Swaadiq Shirazy
 SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S) Taqee Zacharia
 USHIA Sayyid Muhammad Mahdi Shiraz
 ILI NIWE PAMOJA NA WAKWELI TIJANI SAMAWI
 JAWABU KWA WAPINGA MAULIDI SEHIKH ABILLAHI NAASIR
 FADHILA ZA SAYYIDNA ALI (A.S) NAJMUDDIIN SHARIF AL-ASKARIY
 Fadak Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
 UCHUNGUZI WA IMAM MAHDI AMIR ALY DATOO
 MFALME WA UVUMILIVU Sayyid Ali Naqi Saheb