Familia na jamii Idadi ya Vitabu
1 Vitabu mbali mbali 5
2 Wanawake 2
3 Familia na watoto 1