Sunan Littafi Marubuci
 Tafarki Zuwa Gadir Kamal Assayyid
 Boyayyar Taska Hafiz Muhammad Sa'id
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Makamin Ahlul-baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Imamanci Da Nassi Majma'u Ahlil-baiti
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Ziyarar Kabari Ayatul-Lahi Subhani
 Canjin Ra'ayi Majma'u Ahlil-baiti
 Tawassuli Majma'u Ahlil-baiti
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Ziyarar Kabari Majma'u Ahlil-baiti
 Tawassuli Majma'u Ahlil-baiti
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Fassarar Kur'ani Hafiz Muhammad Sa'id
 Ahlul Baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Canjin Ra'ayi Majma'u Ahlil-baiti
 Canjin Ra'ayi Majma'u Ahlil-baiti
 Makamin Ahlul-baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Ahlul Baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Canjin Ra'ayi Majma'u Ahlil-baiti
 Akidojin Shi'a Allama Ridha Muzaffar
 Makamin Ahlul-baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Ahlul Baiti Mu'assasar Al-Balagh
 Mutum Mai Kamal Hafiz Muhammad Sa'id
 Boyayyar Taska Hafiz Muhammad Sa'id
 Tafarki Zuwa Gadir Kamal Assayyid
 Jagorancin Imam Sadik Sayyid Khamna'i
 Mutum Mai Kamal Hafiz Muhammad Sa'id
 Jagorancin Imam Sadik Sayyid Khamna'i
 Tafarki Zuwa Gadir Kamal Assayyid
 Hakkoki a Musulunci Hafiz Muhammad Sa'id
 Gudummawar Mace Mu'assasar Al-Balagh
 Hakkoki a Musulunci Hafiz Muhammad Sa'id
 Hada Salloli Majma'u Ahlil-baiti
 Hada Salloli Majma'u Ahlil-baiti
 Sakon Hakkoki Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Sakon Hakkoki Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Sakon Hakkoki Imam Aliyyu Assajjad a.s