Sunan Labarai Marubuci
 Gurbatar Kur'ani Hafiz Muhammad Sa'id
 Shahadar Jawad Hafiz Muhammad Said
 Ayar Salati Mu'assasar Al-Balagh
 Ayar Mubahala Mu'assasar Al-Balagh
 Ibn Taimiyya da Tauhidi Ayatul-Lahi Subhani
 Kadaita Ubangiji Allama Muhammad Muzaffar
 Annabci da Wahayi Allama Muhammad Muzaffar
 Ahlul-bait a Hadisai Mu'assasar Al-Balagh
 Ahlul-bait a Sunna Mu'assasar Al-Balagh
 Imam Jawad Hafiz Muhammad Said
 Imam Ridha Hafiz Muhammad Said
 Imam Sadik Hafiz Muhammad Said
 Imam Kazim Hafiz Muhammad Said
 Muhammad Bakir Hafiz Muhammad Said
 Imam Bakir Hafiz Muhammad Said
 Rundunar Hankali Hafiz Muhammad Said
 Rundunar Jahilci Hafiz Muhammad Said
 Hanyar Tsira Hafiz Muhammad Said
 Rai Da Jiki Hafiz Muhammad Said
 Hakkin Hannu Imam Sajjad a.s
 Hakkin Gani Imam Sajjad a.s
 Hakkin Farji Imam Sajjad a.s
 Ummul Banin Hafiz Muhammad Said
 Bukatun Jiki Hafiz Muhammad Said
 Adalcin Ubangiji Allama Muhammad Muzaffar
 Hakkin Ciki Imam Sajjad a.s
 Rayin Mutum Hafiz Muhammad Said
 Tattaunawa Ta Biyar Hafiz Muhammad Sa'id
 Tattaunawa Ta Hudu Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkokin Allah2 Imam Ali Sajjad (a.s)
 Su waye Ahlul Bait Hafiz Muhammad Said
 Sakon Annabi Hafiz Muhammad Said
 Imam Hasan Hafiz Muhammad Said
 Imam Sajjad Hafiz Muhammad Said
 Matsayin Ridha Hafiz Muhammad Said
 Imam Husain Hafiz Muhammad Said
 Shahadar Bakir Hafiz Muhammad Said
 Tattaunawa Ta Takwas Hafiz Muhammad Sa'id
 Tattaunawa Ta Bakwai Hafiz Muhammad Sa'id
 Tattaunawa Ta Shida Hafiz Muhammad Sa'id
 Allah Madaukaki Hafiz Muhammad Said
 Manzon Allah Hafiz Muhammad Said
 Tattaunawa Ta Tara Hafiz Muhammad Sa'id
 Tattaunawa Ta Goma Hafiz Muhammad Sa'id
 Tattaunawa Ta Sha Daya Hafiz Muhammad Sa'id
 Bayanin Humusi Hafiz Muhammad Said
 Kukan Musiba Ayatul-Lahi Ja'afar Subhani
 Hukuncin Dukiya Hafiz Muhammad Said
 Hada Salloli Biyu Hafiz Muhammad Said
 Hakkokin Allah Imam Ali Sajjad (a.s)
 Hakkokin Allah2 Imam Ali Sajjad (a.s)
 Hakkokin Allah Imam Ali Sajjad (a.s)
 Tattaunawar Addinai Hafiz Muhammad Said
 Tattaunawa Ta Uku Hafiz Muhammad Sa'id
 Kungiyoyin Bata Mu'assasar Al-Balagh
 Binciken Addini Hafiz Muhammad Said
 Addu'a Kahin bayan Ibada Allama Muhammad Muzaffar
 Hakikanin Addu'a Allama Muhammad Muzaffar
 Yin Zalunci Allama Muhammad Muzaffar
 Sakamakon Ayyuka Ayatullahi Ja'afar Subhani
 Kimar Mutum Hafiz Muhammad Said
 Gadir a Sabon Tufafinsa Hafiz Muhammad Said
 Sayyida Zahara Hafiz Muhammad Said
 Gadir da Shugabancin Ali Hafiz Muhammad Said
 Kyawawan Halaye Hafiz Muhammad Said
 Munanan Halaye Hafiz Muhammad Said
 Hakkin Musulmi Allama Muhammad Muzaffar
 Hadin Kai Ayatul-Lahi Ja'afar Subhani
 Fifita Wasu Hafiz Muhammad Said
 Aiki Ga Azzalumi Allama Muhammad Muzaffar
 Iyali Da Yalwa Hafiz Muhammad Said
 Dandalin Matasa2 Mu'assasar Al-Balagh
 Abotaka Mu'assasar Al-Balagh
 Zabar Mace Hafiz Muhammad Said
 Zabar Mace2 Hafiz Muhammad Said
 Dandalin Matasa Mu'assasar Al-Balagh
 Bukin Layya Hafiz Muhammad Said
 Hijabin Mace2 Mu'assasar Al-Balagh
 Hijabin Mace Mu'assasar Al-Balagh
 Mauludin Annabi Hafiz Muhammad Said
 Wilayar Ali Hafiz Muhammad Said
 Yabon Annabi Nuruddin Thaqalain
 Tattaunawa Ta Daya Hafiz Muhammad Sa'id
 Imam Ali Hafiz Muhammad Said
 Tattaunawa Ta Biyu Hafiz Muhammad Sa'id
 Mace a Musulunci Hafiz Muhammad Said
 Tarbiyyar Yara2 Hafiz Muhammad Said
 Hada Salloli Biyu Hafiz Muhammad Said
 Tarbiyyar Yara Hafiz Muhammad Said
 Ayar Soyayya Mu'assasar Al-Balagh
 Nasi Zuwa Dhuha Hafiz Muhammad Sa'id
 Lail Zuwa Mudaffifin Hafiz Muhammad Sa'id
 Infidar Zuwa Naba Hafiz Muhammad Sa'id
 Tafsirin Kur'ani Hafiz Muhammad Sa'id
 Hanyoyin Tafsiri Hafiz Muhammad Sa'id
 Ayar Tsarki Mu'assasar Al-Balagh
 Ayar Wilaya Mu'assasar Al-Balagh
 Imamanci da Jagoranci Allama Muhammad Muzaffar
 Matsayin Ahlul-baiti-1 Mu'assasar Al-Balagh
 Matsayin Ahlul-baiti-2 Mu'assasar Al-Balagh
 Zuriyar Annabi Mu'assasar Al-Balagh
 Tabbatar Kiyama Hafiz Muhammad Said
 Ajali da Wa'adi Hafiz Muhammad Said
 Bidi'a Cikin Addini Ayatul-Lahi Subhani
 Sunan Bauta ga Wani Ayatul-Lahi Subhani
 Canjin ra'ayi gun Allah Majma'ul Alami Li Ahlil-baiti
 Ceto ko Yaye Zunubai Ayatul-Lahi Subhani
 Kaddarar Allah Allama Muhammad Muzaffar
 Rantsuwa da Wanin Allah Ayatul-Lahi Subhani
 Yin Takiyya Allama Muhammad Muzaffar
 Hukunci da Kaddara Hafiz Muhammad Said
 Sahabbai a Mahanga Hafiz Muhammad Said
 Bahasi Kan Musulunci Allama Muhammad Muzaffar
 Musulmi a Yau Hafiz Muhammad Said
 Gadir a Sabon Tufafinsa Hafiz Muhammad Said
 Gadir da Shugabancin Ali Hafiz Muhammad Said
 Imam Hadi Hafiz Muhammad Said
 Imam Askari Hafiz Muhammad Said
 Imam Mahadi Hafiz Muhammad Said
 Ahlul-bait a Hadisai Mu'assasar Al-Balagh
 Ahlul-bait a Sunna Mu'assasar Al-Balagh
 Aikin Kwadago Hafiz Muhammad Said
 Umarni da Kyakkyawa Allama Muhammad Muzaffar
 
 Ziyarar Kabari Ayatul-Lahi Ja'afar Subhani
 Hakkin Harshe Imam Sajjad a.s
 Hakkin Ji Imam Sajjad a.s
 Hakkin Kafa Imam Sajjad a.s
 Hakkin Salla Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Hajji Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Sarki Hafiz Muhammad Sa'id
 Musulmi Da Kirista Hafiz Muhammad Sa'id
 Rayuwar Musulmi da Kirista Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Ilimi Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Mai Bawa Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Jama'ar Kasa Na Ilimi Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Jamaar Kasa Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Matar Aure Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Bawa Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Uwa Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Uba Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkin Da Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkin Dan'uwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Hakkokin Jagorori Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkokin Al'umma Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkokin Makusanta Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Hakkokin Sauran Mutane Imam Aliyyu Assajjad a.s
 Amsar Wasikar Najashi Imam Ja'afar AsSadiq a.s
 Amsar Wasikar Najashi Imam Ja'afar AsSadiq a.s
 Sakon Ali a.s ga Malik Ashtar Imam Ali a.s
 Sakon Ali a.s ga Malik Ashtar Imam Ali a.s
 Akwai Shedan Iblis Hafiz Muhammad Said
 Adalcin Allah a Al'umma Hafiz Muhammad Said
 Rayuwar Ma'aurata Hafiz Muhammad Said
 Hajji da Mahajjata Hafiz Muhammad Said
 Mukaddimar Hajji Hafiz Muhammad Sa'id
 Ikon Hajji Hafiz Muhammad Sa'id
 Wakilcin Hajji Hafiz Muhammad Sa'id
 Safarar Hajji Hafiz Muhammad Sa'id
 Ziyarar Madina Hafiz Muhammad Sa'id
 Sanin Mikatoti Hafiz Muhammad Sa'id
 Abubuwan Haram a Harami Hafiz Muhammad Sa'id
 Abubuwan Haram da Kaffarori Hafiz Muhammad Sa'id
 Umarar Tamattu'i Hafiz Muhammad Sa'id
 Dawafi da Sa'ayi Hafiz Muhammad Sa'id
 Kwanakin Makka Hafiz Muhammad Sa'id
 Haramar Hajjin Tamattu'i Hafiz Muhammad Sa'id
 Ranar Idi a Mina Hafiz Muhammad Sa'id
 Kwanakin Mina Hafiz Muhammad Sa'id
 Bayan Kwanakin Mina Hafiz Muhammad Sa'id
 Umarar Mufrada Hafiz Muhammad Sa'id
 Rayuwa Bayan Mutuwa Ayatullah Subhani
 Hakikan Mutuwa Ayatullahi Subhani
 Cigaban Rayuwa Bayan Mutuwa Ayatullahi Subhani
 Abdullah dan Saba Sheikh Waili
 Bayanin Shianci Sheikh Waili
 Asalin Shianci Sheikh Waili
 Asalin Shianci Sheikh Waili
 Ismar Wasiyyan Annabi Sheikh Waili
 Mazhaba da Larabawa Sheikh Waili
 Mahdiyanci da Mahadi Sheikh Waili
 Manufar Takiyya Sheikh Waili
 Mutane Shiawa Sheikh Waili
 Kage kan Shia Sheikh Waili
 Tarbiyyar Yara3 Hafiz Muhammad Said
 Iyaye da 'Ya'yansu Hafiz Muhammad Said
 Hakkin 'Ya'ya Hafiz Muhammad Said
 Wasiyyar Luqman (a.s) Hafiz Muhammad Said
 Hakkin Iyaye Hafiz Muhammad Said
 Wahabiyanci da Fikirori Ja'afar Subhani
 Hadin Kai da Cin Nasara Ja'afar Subhani
 Dan Taimiyya Ja'afar Subhani
 Akidar Wahabiyanci Ja'afar Subhani
 Hakikanin Tauhidi Sheikh Subhani
 Bidi'a Sheikh Subhani
 Ziyarar Kabari1 Sheikh Subhani
 Ziyarar Kabari2 Sheikh Subhani
 Ziyarar Kabari3 Sheikh Subhani
 Ziyarar Kabari4 Sheikh Subhani
 Ziyarar Kabari5 Sheikh Subhani
 Hakikar Mutuwa1 Sheikh Subhani
 Hakikar Mutuwa2 Sheikh Subhani
 Hakikar Mutuwa3 Sheikh Subhani
 Tawassuli (Kamun Kafa)1 Sheikh Subhani
 Tawassuli (Kamun Kafa)2 Sheikh Subhani
 Tawassuli (Kamun Kafa)3 Sheikh Subhani
 Tawassuli (Kamun Kafa)4 Sheikh Subhani
 Yin Ceto1 Sheikh Subhani
 Yin Ceto2 Sheikh Subhani
 Karamar Waliyyai Sheikh Subhani
 Neman Tabarruki Sheikh Subhani
 Neman Tabarruki2 Sheikh Subhani
 Bukin Mauludi Sheikh Subhani
 Sunan Bawan Husain Shiekh Subhani
 Sakamakon Ayyuka Shiekh Subhani
 Sakamakon Ayyuka2 Shiekh Subhani
 Yin Magiya Shiekh Subhani
 Yin Rantsuwa Shiekh Subhani
 Yin Kuka Shiekh Subhani
 Haihuwar Imam Mahadi Hafiz Muhammad Sa'id
 Imam a Nassi Hafiz Muhammad Sa'id
 Haduwar Masoyi Hafiz Muhammad Sa'id
 Kur'ani da Sunna Hafiz Muhammad Sa'id
 Kafa Jagora Hafiz Muhammad Sa'id
 Nau'o'in Boyuwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Rayuwar Imam Hafiz Muhammad Sa'id
 Sanin Imam Hafiz Muhammad Sa'id
 Sanin Imam 2 Hafiz Muhammad Sa'id
 Sauraron Imam Hafiz Muhammad Sa'id
 Sifar Imam Hafiz Muhammad Sa'id
 Sifar Imam 2 Hafiz Muhammad Sa'id
 Jagoran Al'umma Hafiz Muhammad Sa'id
 Jagorancin Imam Hafiz Muhammad Sa'id
 Fa'idar Boyuwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Jagoran Al'umma Hafiz Muhammad Sa'id
 Mahangar Malamai Hafiz Muhammad Sa'id
 Bukatuwar Jagora Hafiz Muhammad Sa'id
 Wasu Ra'ayoyin Hafiz Muhammad Sa'id
 Karamomin Mahadi Hafiz Muhammad Sa'id
 Haihuwar Mahadi Hafiz Muhammad Sa'id
 Game da Mahadi Hafiz Muhammad Sa'id
 Hikimar Boyuwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Gajerar Boyuwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Doguwar Boyuwa Hafiz Muhammad Sa'id
 Fa'idar Boyuwa-1 Hafiz Muhammad Sa'id
 Fa'idar Boyuwa-2 Hafiz Muhammad Sa'id
 Fa'idar Boyuwa-3 Hafiz Muhammad Sa'id