Hadisi Da Iliminsa Adadin littattafai
1 Kala kala 1