Fikihu Da Usul Yawan labarai
1 Kiyasta Ra'ayoyi 1
2 Wasu Makaloli 25