Manzo Da Alayensa Yawan labarai
1 Imam Mahadi 28
2 Imam Askari 1
3 Imam Hadi 1
4 Imam Jawad 2
5 Imam Ridha 2
6 Imam Kazim 1
7 Imam Sadik 1
8 Imam Bakir 3
9 Imam Husain 1
10 Imam Sajjad 1
11 Imam Hasan 1
12 Fatima Azzahara 1
13 Imam Ali 4
14 Manzon Allah 3
15 Wasu Makaloli 1