Babban ɗakin karatu na 'yan Shi'a

An kar~o daga dukkan littattafan Shi’a   Duk Littattafai    Duk Labarai

About us

ALDHIAA Hausa

Kara

Mai jarida

Quran

Prayers and pilgrimages

Meetings and lectures

Theological lessons

Praise

Birth

Muharram

Innocent Sermons

Sabbin Littattafai

Sabbin Labarai