Kitab Adı Müəllif
 QURAN TƏHRİF OLUNMAYIB ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİ
 HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ AYƏTULLAH MƏHƏMMƏD FAZİL LƏNKƏRANİ
 HӘZRӘT MӘSUMӘ (Ә) hаqqındа qısа mәlumаt MЕHDİ PİŞVАYİ
 İMАM RİZА (Ә) hаqqındа qısа mәlumаt MЕHDİ PİŞVАYİ
 İMАM MӘHDİ (Ә.C.) İLӘ TАNIŞLIQ MЕHDİ PİŞVАYİ
 GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR MƏHƏMMƏD ƏLİ SADAT
 VƏHHABİ FİTNƏSİ ƏLİ ƏSĞƏR RİZVANİ
 İSLAM FƏLSƏFƏSİ İLƏ TANIŞLİQ MƏTLƏB BAQİR
 ÖVSAFÜL-ƏŞRAF XACƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ
 MƏSUMLARIN NURLU KƏLAMLARINDAN ƏLİ HƏMƏDANİ
 DÖRD RİSALƏ AYƏTULLAH MÜCTƏHİDİ TEHRANİ